Mensen kunnen selectief luisteren, een microfoon kan dat niet. Daarom moeten wij, geluidsmensen bij film- en televisieproducties, bij de opnamen bepalen welke geluiden hoorbaar zijn en hoe hard de geluiden ten opzichte van elkaar worden opgenomen. Op die manier wordt geprobeerd de werkelijkheid te benaderen of een eigen werkelijkheid te scheppen; een filmische werkelijkheid.

 

Geluid bij film en televisie is geluid in relatie tot beeld. Beeld en geluid moeten één geheel vormen en elkaars werking versterken. Techniek en vaardigheden geven ons de basis om inhoudelijk en creatief te kunnen werken. Uiteindelijk bepalen niet alleen technische, maar vooral ook inhoudelijke keuzes het resultaat van het geluidsbeeld.

 

Filmgeluid moet vaak onder verre van ideale omstandigheden worden gemaakt: geen droge, stille geluidsstudio, maar een locatie waar we vaak te maken hebben met slechte akoestische omstandigheden en veel ongewenste bijgeluiden. Zoals een galmende ruimte, wind, een snelweg in de achtergrond, een krakende vloer, cameraratel, enzovoort.

Daarnaast is het een beperking dat de microfoons zich niet kunnen bevinden waar wij ze eigenlijk zouden willen plaatsen, want dan zijn ze meestal in beeld.

 

Hierna moet het opgenomen geluid gemonteerd worden. Voor een goede geluidsmontage is materiaal met geluidscontinuïteit, goed verstaanbare dialogen en zo min mogelijk storende achtergrondgeluiden essentieel.

Vervolgens kan in het definitieve geluidsbeeld dit directe geluid met extra atmosferen, geluidseffecten, muziek en commentaar worden gecombineerd.

 

Om tot een goed geluidsbeeld te komen, is het belangrijk, dat hierover niet alleen op de set, maar ook al in de scenariofase en productievoorbereiding wordt nagedacht: hoe moet de film- of videoproductie gaan klinken en welke inhoudelijke en technische keuzes moeten hiervoor worden gemaakt?

 

Soms blijkt, dat door tijdgebrek en financiële druk de communicatie over geluid moeizaam verloopt. Ook kan onvoldoende kennis van nieuwe geluidstechnische ontwikkelingen de productie onnodig stagneren. Of het nu een reportage, documentaire, commercial of speelfilm betreft, overleg met de verschillende departementen bij opname en afwerking is van groot belang.

Alleen dan is het mogelijk om te komen tot constructief geluid.